Vem gör brott?

Fick en kommentar på inlägget om att mest män slåss.

Du glömmer helt bort det absolut viktigaste med just detta fallet, och många där till. Media vill skylla på att det är "unga tonårskillar" som begår dessa brott, men glömmer helt bort att det nästan aldrig är några etniska svenskar som begår dessa brotten - en stor majoritet av våldsbrotten begås av just invandrarungdomar.

Ett tips kan ju vara att utöver att läsa vanlig media, faktiskt läsa svensk och sanningsenlig media. Som tex. realisten.se

Det är verkligen på hög tid att vi slutar ignorera det faktum att invandrande "minoriteter" begår en MAJORITET av alla brott i Sverige.


Utifrån det vill jag hänvisa till Brås rapport på området. Den visar att "invandrare" är mindre överrepresentarade i brottsstatistiken än män. Inte oväntat. Och inte heller något Rasmus som kämnade kommentaren vill bemöta. Långt mycket mindre representerade än människor som uppburit socialbidrag. Vad säger det?


 

MAJORITETEN AV DEM SOM REGISTRERATS FÖR BROTT

ÄR FÖDDA I SVERIGE AV SVENSKFÖDDA FÖRÄLDRAR

Brå:s studie omfattar samtliga folkbokförda personer i Sverige som var 15 -

51 år år 1997. Det rör sig om cirka 4,4 miljoner individer. Närmare 60

procent av de nästan 1 520 000 brotten som dessa personer var registrerade

för under perioden kan hänföras till personer födda i Sverige av två svenskfödda

föräldrar. Nästan en fjärdedel av brotten är registrerade på utrikes

födda och närmare 20 procent på svenskfödda personer med en eller bägge

föräldrarna födda utomlands.

Brå har, med utgångspunkt från detta, försökt skatta hur samtliga anmälda

brott fördelar sig på olika grupper. Bilden förändras då något, främst

eftersom även de brott som begåtts av personer som inte är folkbokförda i

Sverige kommer att inrymmas. Denna grupp beräknas svara för 7 procent

av de anmälda brotten under perioden. Det är en ökning från 3 procent i

Brå:s förra studie.

 

 

DE SOM ÄR FÖDDA UTOMLANDS ÄR OFTARE REGISTRERADE

FÖR BROTT ÄN SVENSKFÖDDA PERSONER

De allra flesta i de studerade grupperna är inte misstänkta för något brott

alls under den studerade femårsperioden Det gäller oavsett etnisk bakgrund.

Andelen i de olika grupperna som inte är misstänkta för något brott alls,

varierade mellan 88 och 95 procent.

Andelen som är misstänkta för brott är dock högre bland dem som är

födda utomlands eller har en eller två utrikes födda föräldrar, jämfört med

dem som är födda i Sverige av två svenskfödda föräldrar. Det är två och en

halv gånger så vanligt att utrikes födda är registrerade som misstänkta för

brott jämfört med svenskfödda personer med båda föräldrarna födda i Sverige.

De har alltså en ”överrisk” på 2,5. För dem som är födda i Sverige

med två utrikes födda föräldrar är det dubbelt så vanligt som bland svenskfödda

personer med båda föräldrarna födda i Sverige. Deras ”överrisk” är

således 2. Bland dem med en svenskfödd och en utrikes född förälder är

risken 1,4 gånger större. Det mönster som framträdde i Brå:s förra studie,

nämligen att risken att vara registrerad för brott var lägre bland ”invandrarnas

barn” som var födda i Sverige än bland dem som själva hade invandrat

till Sverige, visar sig således även i den nya studien.

 

 

Det kan diskuteras om de olika gruppernas överrisker ska ses som höga

eller inte. Som exempel kan nämnas att skillnaden mellan män och kvinnor,

när det gäller brottslighet, är större än skillnaderna grundade på om en

person är född i Sverige eller inte. Det är 3,5 gånger vanligare att män är

misstänkta för brott än kvinnor. När det gäller grövre brott är skillnaderna

mellan män och kvinnor ännu större. Det är också mer än sex gånger vanligare

att personer vars familj haft socialbidrag är registrerade för brott än

personer vars familj inte haft det.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0