Idag: Skolpolitik

.Alltså, jag har klippt ut lite texter från hemsidor, de texter som man liksom snabbast kommer till, vilka varierar i längd. Några har jag tagit bort ordbajs samt om högskolan, vuxenutbildning och barnomsorg på.


   Moderaterna:

Alla har rätt till kunskap
Vi ser att svenska elever halkar efter i skolan och lär sig allt mindre – var fjärde elev lämnar grundskolan utan tillräckliga kunskaper. Samtidigt är arbetsmiljön stökig och lärarna tvingas ofta att använda sin tid åt annat än att lära ut. Vi vill ge lärarna en bra utbildning och möjlighet till vidareutbildning. Och vi vill stödja de elever som inte har stöd hemifrån.


 Funderingar: Krasst sett är det väl ändå så att vi ligger bra till i internationella jämförelser, exakt hur bra kan jag inte svara men vi ligger i topp. Det beror också lite på hur man räknar. Hos oss går nästan alla i grundskolan varför allas resultat, även lågpresterande, räknas in. I andra länder räknar man dom som de facto går i skolan, det är ju inte alla. Konstigt då att det blir lite snett. Vad är bäst, att så gott som alla går i grundskolan och alla räknas in eller? Jag tycker man har fel vinkling när man önskar de som inte har stöd hemifrån, vilket i sig naturligtvis är självklart. Men varför har dom inte stöd hemifrån? För att vi har ett klassamhälle. Kort och koncist svar. Därför ser det olika ut, för att pengar skapar olika förutsättningar. En fördelningspolitik med skatternas hjälp förebygger problemet. 


Socialdemokraterna:
UtbildningAlla har rätt till en god utbildning och kunskapsnivå. Svensk utbildning och svenska elever och studenter, står sig bra i internationella undersökningar. För oss socialdemokrater är det självklart att alla ska få en bra utbildning av hög kvalitet. Därför har vi också satsat stort på skolan de senaste åren. Sedan 1994 har 15 000 fler lärare och andra specialister anställts i skolan.

Vi vill se en sammanhållen skola som är en mötesplats för barn från olika sociala miljöer och kulturer. Alla barn är inte lika och alla skolor har inte samma villkor. Men för oss socialdemokrater är det självklart att alla barn har rätt att gå i en bra skola. Vi får aldrig acceptera att någon elev går igenom skolan utan att ha fått möjlighet att tillgodogöra sig tillräckliga kunskaper. Kunskapssamhället ska vara för alla, inte bara för några. Vi socialdemokrater vill ha en avgiftsfri skola och vi vill ha avgiftsfria  skolmåltider i gymnasiet. Funderingar: Vad är egentligen tillräckliga kunskaper? Det skull jag vilja veta. Tillräckligt för att ha betyg och komma in på gymnasiet och klara det och därmed med större sannolikhet få jobb? Eller vad? Och vad är kunskaper? Ojojoj. Att ge eleverna möjlighet att tillgodogöra sig är en sak. Det är bra. Det lägger också lite ansvar på eleven vilket är minst sagt rätt. De har möjligheterna men några väljer att inte ta dom. Då kanske inte skolan som instutition ska lastas för det som idag, utan att det är ett samhällsproblem i större skala. Se ovan. 

Folkpartiet
Sveriges skola måste åter präglas av kunskap.

Inte minst elever med svårigheter behöver ordning och reda, betyg, läxor och täta kunskapskontroller. För att inget barn ska behöva lämna skolan utan att kunna läsa, skriva och räkna vill vi införa en garanti.

 

Fundering: men vad har skolan präglats av på sista tiden? Vet folkpartiet att det finns människor som faktiskt inte kan lära sig läsa? Oh well…
 

Inför ett ordningsomdöme i betygetOmdömen i ordning ska införas i terminsbetygen och visa om eleven låter andra barn arbeta ostört och använder ett acceptabelt språkbruk.


Fundering:
Vilken lärare vill sätta dom betygen? Vilka är kriterierna?


Inget barn får lämna skolan utan tillräckliga kunskaper
Folkpartiet vill införa en läsa-skriva-räkna-garanti i den svenska grundskolan. Vi tycker att varje barn har rätt till grundläggande kunskaper. Om barnet inte får dessa, bör hon ha rätt till stöd och hjälp till dess att kunskaperna inhämtats. Inga stödinsatser kan vara för omfattande för att lära ett barn att läsa, skriva och räkna.


Fundering:
Återigen, vad är grundläggande kunskaper? Är det den här litteraturkanon grejen eller är det kunskapen att skaffa kunskap?


Arbetarklassens barn vinner särskilt på en ny skolpolitik
Skolan ska utmana dem som inte får utmaningar hemma. Skolan ska ha höga förväntningar på dem som inte har några förväntningar på sig själva. Det är särskilt de barn som kommer från hemmiljöer utan studietradition som är betjänta av en skola med kunskapskrav. Arbetarklassens egna barn är de stora förlorarna på dagens skolpolitik.
En del elever behöver hjälp och stöd för att nå utmaningarna. Men man hjälper ingen genom  kravlöshet. Det faktum att man har höga förväntningar – på närvaro, på respekt för andra och på kunskaper – är ett uttryck för engagemang för eleverna. Elever som har problem måste tidigt identifieras genom nationella prov och andra utvärderingar, samtidigt som barn med mer läshuvud ska ges fler utmaningar.
När vi ställer krav växer individen. 


Fundering:
Utmaningar hemma, ja det behövs. Diskussioner och morgontidningar och Internet. VARFÖR finns inte det överallt? Klassamhälle. Stort problem. Jag blir förbannad, vem är kravlös? Ställer skolan inga krav? Hur har Folkpartiet kommit fram till det?   


Vänsterpartiet
Utbildningssystemet (från förskola till högskola) spelar en central roll i samhället. Vänsterpartiet vill ha ett demokratiskt utbildningssystem, där alla människors möjligheter tas tillvara, och som aktivt motverkar klass- och könsskillnaderna i samhället. En kraftig ökning av resurserna till utbildningssystemet är nödvändig.
Betyg
Skolan skall vara betygsfri och kostnadsfri. Den skall ge likvärdig utbildning oavsett bostadsort, kön eller etnisk tillhörighet.
Privata alternativ
Hela utbildningssystemet måste ta hänsyn till att studerande har olika förutsättningar genom social bakgrund, kön och kulturell tillhörighet. Resurserna måste fördelas efter behov. Därför ska utbildningen drivas i gemensam offentlig regi. Staten och kommunen skall garantera kvaliteten på såväl undervisning som arbetsmiljö. Vänsterpartiet vänder sig mot ett utbildningssystem där privata vinstintressen får råda. Detta innebär inte att vi ställer oss avvisande till initiativ att forma metodiskt alternativa utbildningar som kan ge nya fruktbara impulser till hela utbildningssystemet.
 Elevinflytande
Elevernas eget inflytande över och ansvar för sin egen utbildning och arbetssituation måste stärkas. Deras eget kunskapssökande ska stå i centrum för verksamheten i skolan. Estetiska, praktiska och teoretiska ämnen är alla lika betydelsefulla. Funderingar.
Tack vänstern för att ni tar text aktiv ställning mot friskolorna.

 


Olika partier ser olika problem i skolan, men många bottnar i att vissa elever inte har möjlighet att hänga med. I flera fall kan det handla om olika diagnoser, vilket också min erfarenhet säger mig, men man förstår också att elever med lite rörig framtoning kanske beroende på hemförhållanden måste hållas kort. De ska passa tider och ta av kepsen och… men inte genom förståelse för varför utan genom betyg. Genom tvång och auktoritet. Folkparitets jan Björklund kanske inte gick i skolan på den tiden när den verkligen var sorterande. Jag har hört äldre släktingar berätta om hur olika människor behandlades på olika sätt beroende på bakgrund, inte beroende på hur de faktiskt låg till. Och hur auktoritet missbrukades å det grövsta. Elever ska komma tills kolan och veta att där finns vuxna som inte suckar över att det ingår mänskliga göromål som att prata med olyckliga tjejer, förutom undervisningen.

 

En duktig lärare ser till människans helhet och har inget behov att manifestera med pekpinnar vem som bestämmer. Tillit och trygghet är vad skolan behöver och det fixar lärarna om arbetssituationen är sådan. För att få till det bästa måste styrande parti ändra samhällsordningen och minska klassklyftorna så fler barn kan må bra hemma samt ge lärarna en drägligare arbetssituation. Lärarutbildningen må kanske behöva bli bättre, men främst måste rätt person vara på rätt plats. Så är det inte i skolan idag. Elever är inga robotar som vem som helst kan hantera.

 

Jag mår illa över den skolpolitik som ska gå efter raka linjer och inte efter kurviga människor.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0